The Lifestyle
veelgestelde vragen over Swingen
beantwoord door Tara en Ravi

Deze tekst verscheen in eerste vorm in 2002 op de website en in het blad van de afdeling Den Haag van de NVSH.
Na ons vertrek uit de NVSH is de tekst in januari 2003 weggehaald van de site van de afdeling Den Haag.

Is je vraag er niet bij? Mail je vraag naar Ravi info@eromatch.nl en vermeld als Subject/Onderwerp Swing-FAQ.

Inhoud

 1. Wat is swingen?
 2. Waarom swingen mensen?
 3. Is swingen hetzelfde als partnerruil?
 4. Zijn er verschillen tussen swingen en Liefde in Meervoud?
 5. Hoe is swingen in de USA ontstaan?
 6. Hoeveel wordt geswingd?
 7. Wie zijn swingers?
 8. Zijn er ook alleenstaande swingers?
 9. Is swingen alleen voor hetero's?
 10. Waar wordt geswingd?
 11. In welke samenstellingen heben swingers seks?
 12. Welke regels gelden onder swingers?
 13. Wat overleggen swingers met hun partner?
 14. Hoe in contact te komen met swingers?
 15. Wat zijn goede mensen/stellen om mee te spelen?
 16. Hoe zetten swingers de eerste stappen?
 17. Hoe zit het met jaloezie?
 18. Hoe zit het met verliefd worden?
 19. Hoe zit het met ontdekking door bekenden?
 20. Hoe zit het met Seksueel Overdraagbare Aandoeningen?

Meer informatie over Swingen (boeken, DVD's, websites).

 

 

1. Wat is swingen?

Er is geen goede vertaling voor het Amerikaanse woord Swinging. Het woord betekent vrijblijvende georganiseerde recreatieve seksuele en sociale contacten tussen gemengde (man-vrouw) stellen. In het Nederlands zijn de begrippen swingen en swingers inmiddels ingeburgerd. Ook het begrip Lifestyle, of The Lifestyle, of The Alternate Lifestyle, waarmee hetzelfde verschijnsel wordt aangeduid - dus een wel zeer bepaalde levensstijl - heeft in het Nederlands ingang gevonden, evenals de vertaling levensstijl.

Maar wat is nou eigenlijk swingen? Volgens Websters Dictionary is het je vrijelijk overgeven aan seks. Dat is een wel erg ruime definitie. Het gaat om vrijblijvende sociale en seksuele contacten (spelen) met iemand anders dan je vaste partner, vriend of vriendin. Het is ook iets anders dan het traditionele één-met-één afspraakje. Het is ook geen overspel. Bij het swingen zien we dat mensen genieten van sociale en seksuele contacten, soms zelfs vriendschap, met andere mensen in de vrijetijdssfeer, meestal tussen twee paren, waarbij beide partners van elk paar vrijelijk instemmen en volledig op de hoogte zijn. Kenmerkend voor swingen is dat beide vaste partners hun seksuele en sociale contacten met andere partners gezamenlijk en in onderling overleg aangaan.

2. Waarom swingen mensen?

De waarom-vraag bij gedrag is altijd moeilijk objectief te beantwoorden, zeker wanneer het gaat om het waarom van seksueel gedrag. Het is gemakkelijker om de vraag te beantwoorden waarom mensen zich seksueel beperken tot één partner, of beter gezegd doen alsof. Of waarom zij in het geniep overspel plegen en waarom zij bij elkaar blijven terwijl ze diep ongelukkig zijn: monogamie is domweg opgelegd door onze cultuur.

Ons seksuele mogelijkheden en onmogelijkheden zijn echter door de evolutie gevormd in een periode van tienduizenden jaren. Monogamie kwam niet voor in de menselijke voorgeschiedenis. Veel stellen ervaren swingen als dé oplossing voor de problemen die voortkomen uit van zeer diep komende seksuele en relationele verlangens naar méér dan één partner. Sommigen beginnen met swingen na ruim tien jaar huwelijk, anderen al in de eerste jaren van hun relatie. De mogelijkheid bij het swingen om met je vaste partner te overleggen over buitenechtelijke seks, speelt een belangrijke rol. Swingers zeggen dat swingen hun relatie versterkt, dat zij door relaties met anderen een rijker gevoelsleven hebben ontwikkeld, dat zij hun eigen seksualiteit en die van de vaste partner beter hebben leren kennen. De ervaring dat seks niet schaars is en niet-verplichtend hoeft te zijn, is een bevrijding. Seksuele aantrekkelijkheid blijkt niets te maken te hebben met de ideaalbeelden van reclame en cultuur. De meeste swingers ervaren dat zij zelf seksueel aantrekkelijker zijn dan zij zelf dachten. Een ander vaak genoemd positief aspect is dat vooral vrouwen initiatieven nemen en beslissen in het swingersmilieu. Je hoeft jezelf niet als een slet te beschouwen wanneer je met iemand anders dan je vaste partner eens lekker stoom wilt afblazen. Vrouwen zijn in het begin blij dat zij bij veel mannen in de smaak vallen maar gaan daarna vaak hogere eisen stellen aan de wijze waarop zij benaderd wensen te worden en de manier waarop ze willen vrijen.

3. Is swingen hetzelfde als partnerruil?

Swingen kan in technische zin hetzelfde zijn als wat sommigen partnerruil noemen. Het woord partnerruil heeft vaak - met name ook in de swingerswereld - een negatieve betekenis. De ruil kan gebrek aan respect voor de eigen partner betekenen, die immers als het ware wordt ingeruild. Swingers spreken eerder van wisselen dan van ruilen. Daarnaast wisselen swingers soms niet (zie onder vraag 11). Partnerruil is dus niet kenmerkend voor swingen.

4. Zijn er verschillen tussen swingen en Liefde in Meervoud?

In de Verenigde Staten wordt een onderscheid gemaakt tussen swingen en Polyamory. Polyamory betekent Liefde in Meervoud. Dat houdt in dat gestreefd wordt naar meerdere diepgaande en langdurige relaties tegelijkertijd. Soms is sprake van één vaste relatie met één of meer relaties daaromheen. In het uiterste geval neemt Polyamory de vorm aan van een groepshuwelijk. Bij swingers staat daarentegen het behoud van de vaste relatie en het vrijblijvend beleven van seks met anderen voorop. Het hoofdargument is dat er in een mensenleven simpelweg niet genoeg tijd is om voldoende aandacht aan meerdere diepgaande relaties tegelijkertijd te besteden. Door de meeste swingende stellen wordt verliefdheid op een ander gezien als niet passend bij swingen. Bij Liefde in Meervoud hoort verliefdheid er gewoon bij. Met alle gevolgen van dien, zoals jaloezie bij de partner die zich benadeeld voelt. De benadeelde is dan in problemen want jaloezie wordt meestal niet gezien als een op zich gezonde afweerreactie tegen een bedreiging van de vaste relatie. De meeste polyamoreuze stellen vinden jaloezie een verschijnsel dat door de jaloerse persoon zelf moet worden onderdrukt. Swingen komt in de VS op veel grotere schaal voor dan Liefde in Meervoud. Het aantal echtscheidingen onder swingers schijnt aanzienlijk lager te zijn dan onder (zogenaamd) monogame stellen en Polyamoreuze stellen: swingers zouden gemiddeld 23 jaar bij elkaar blijven (aangehaald door Janet Kira Lessin in Loving More Magazine, voorjaar 2000).

Er zijn natuurlijk talloze mogelijkheden tussen de beide uitersten, tussen eenmalige seks alleen maar om de seks en anderzijds een commune. Je ziet ook dat swingers zich richting Liefde in Meervoud bewegen en andersom. Polyamorouze stellen nemen soms natuurlijk ook gewoon deel aan swingersactiviteiten, meestal ook met dezelfde inzet als swingers, namelijk vrijblijvende seks.

5. Hoe is swingen in de USA ontstaan?

Swingen is in de Tweede Wereldoorlog ontstaan op Amerikaanse luchtmachtbases onder de aldaar wonende officieren-vliegers en hun vrouwen. Veel vliegeniers vreesden dat zij niet levend terug zouden keren uit gevechtshandelingen. Zij wilden dat hun vrouwen na hun dood hetzelfde leven zouden kunnen voeren op de basis. Na de oorlog verspreidde het verschijnsel swingen zich naar de omgeving van de bases en de pers besteedde er aandacht aan. Van daaruit heeft het swingen zich verspreid over alle lagen van de bevolking.

6. Hoeveel wordt geswingd?

Volgens resultaten van onderzoek rond 1990 en rond 2000 in de USA zou 0,5% tot 2% van de paren swingen. Een hoger percentage van stellen zou volgens ander Amerikaans onderzoek swingen ... wanneer de gelegenheid zich zou voordoen. Een nog groter deel van de vrouwen en vooral mannen fantaseert tijdens de gemeenschap over groepsseks. Recente Nederlandse cijfers zijn niet bekend. Onderzoek van rond 1980 suggereert dat voor Nederland dezelfde cijfers gelden (B. Buunk Partnerruil: een vergelijking tussen Amerikaanse en Nederlandse gegevens in Relatie en seksualiteit 6, 1983). Wie zich in Nederland beweegt in het swingersmilieu, komt tot de ontdekking dat ook in de eigen woon-, werk- en vrijetijdsomgeving geswingd wordt. Maar het schijnt ook dat iedereen in Nederland wel iemand kent die iemand kent die president Clinton de hand heeft geschud, dus dat zegt meer over het gevoel dan over aantallen.

7. Wie zijn swingers?

Veel mensen hebben belangstelling voor swingen. Ze willen er alles van weten. De media spelen op die vraag in met reportages waar de naakte feiten, dus de buitenkant, wordt getoond volgens de Büch-formule. Amerikaanse Fight-shows (Jerry Springer cs) geven evenmin een reëel beeld. We krijgen een soort mensen te zien die blijkbaar geen buren of collega's hebben die raar opkijken van het swingende leven van hun kennissen. Hieruit ontstaat het beeld dat swingers minder intelligente a-sociale lieden zouden zijn, liefst verslaafd aan drank, drugs en ... seks natuurlijk. In werkelijkheid komen swingers uit alle sociale milieus, beroepsgroepen en zelfs geloofsgroepen. Jawel, de wegen des Heren zijn ondoorgrondelijk; zie voor een Internetsite van christelijke swingers: www.libchrist.com. Er zijn natuurlijk variaties per swingersclub of swingersgelegenheid. Soort zoekt toch weer soort. Swingers hebben een gezinsleven en een werkend leven zoals alle andere mensen. Daarbij houden zij, vanwege de bestaande vooroordelen, hun swingende bestaan uit de schijnwerpers van de belangstelling van kennissen, familie. Ook de maatschappelijk-politieke opvattingen zijn heel verschillend, al blijkt uit (weer) meer recent Amerikaans onderzoek dat de meer tolerante opvattingen overheersen.

8. Zijn er ook alleenstaande swingers?

Naast echtparen, samenwonende stellen of tenminste bevriende stellen met enige vorm van seksueel contact, treffen we in het swingers-milieu ook alleengaande vrouwen en mannen aan. Soms hebben deze mannen of vrouwen wel een min of meer vaste relatie maar zijn zij voor de gelegenheid alleengaand. Dit wordt over het algemeen getolereerd, vaak bij gebrek aan kennis van de situatie. Swingen zonder medeweten en zonder volledige instemming van de partner wordt duidelijk afgewezen. Bij sommige gelegenheden worden alleen paren toegelaten. Sommige mannen proberen toch toegang te krijgen met een vrouw gezocht via een advertentie of door het inhuren van een escort. Algemeen geldt dit als uiterst onfatsoenlijk. Alleengaanden worden niet zo gemakkelijk aanvaard omdat ze als een grotere bedreiging voor de vaste relatie worden gezien dan een ander stel. Vrouwen worden beter aanvaard dan alleengaande mannen, waarschijnlijk wegens echt of vermeend haantjes gedrag van de laatsten.

9. Is swingen alleen voor hetero's?

Het seksueel gedrag in het swingersmilieu is overwegend heteroseksueel. Biseksualiteit komt veel voor, met name onder vrouwen. Veel vrouwen komen er openlijk voor uit dat zij nieuwsgierig zijn naar seksueel contact met een andere vrouw. De gelegenheid is er volop en seksuele contacten tussen vrouwen zijn dan ook frequent. Biseksueel gedrag tussen mannen verdergaand dan een aanraking is zeer zeldzaam en wordt over het algemeen niet aanvaard. Een zekere homo-angst speelt hierbij een rol. Homoseksuele (of lesbische) stellen zal je dan ook niet zien in de swingerswereld. In vele toelatingsregels is uitdrukkelijk sprake van man-vrouw stellen. In het polyamory-wereldje is de tolerantie ten opzichte van mannelijke biseksualiteit en homoseksualiteit groter.

10. Waar wordt geswingd?

In de Verenigde Staten bestonden in de jaren veertig alleen swingersbijeenkomsten waarop geen seks plaats vond. Een feest diende als ontmoetingsplaats waar swingende stellen contact zochten, bespraken wat de wensen en grenzen zijn en waar seks zou plaatsvinden: meestal in een hotelkamer of thuis bij één van hen. Dit komt nog steeds voor maar is geen aanrader. Via advertenties in seksbladen werd vroeger ook wel het eerste contact gelegd. De eigenlijke swingersfeesten, -parties en -clubs waar ter plekke seks mogelijk is, zijn later ontstaan, toen politie en justitie deze activiteiten niet bleken te vervolgen. Af en toe gebeurt dit toch en wordt ingegrepen op grond van de horeca-verordeningen, geluidshinder en zedenwetten. Meestal worden deze aanvallen van de autoriteiten succesvol afgeslagen in samenwerking tussen de swingerswereld, zijn organisatie, de in 1975 opgerichte North American Swing Club Association en andere sekspositieve stromingen, zoals die van homo's, en de burgerrechtenbeweging.

In Nederland biedt de NVSH van oudsher in de vorm van massage- en parenavonden ruimte voor swingersactiviteiten, ook al worden die niet zo genoemd. Over het algemeen afficheert de NVSH dit soort van activiteiten niet uitdrukkelijk als seks-positief en in ieder geval wordt seks niet als doel van de activiteit gemeld. De indruk bestaat dat binnen de NVSH meer mensen zijn te vinden die Liefde in Meervoud aanhangen. Echte swingers lopen dus de kans binnen de NVSH stellen te ontmoeten die iets anders willen dan zijzelf.

In de laatste jaren heeft zich in Nederland een duidelijk swingersmilieu ontwikkeld. Op Internet is van alles te vinden, niet allemaal even echt en betrouwbaar. En dan nog maar gezwegen over wat zich afspeelt op sommige parkeerplaatsen langs de snelweg. De belangrijkste en ongetwijfeld de beste swingersclub in Nederland is Fun-for-Two in Moordrecht (zie verslag), die geheel op stellen is ingesteld. Daarnaast vinden we een groot aantal kleinere clubs in Nederland. Deze clubs organiseren naast de parenavonden ook wel avonden waarop alleengaanden welkom zijn. Het aantal alleengaande mannen is op zo'n parenavond naar smaak van vele paren te hoog. De reden voor het te hoge aantal mannen is simpel: alleengaande mannen betalen immers toegangsgeld terwijl de stellen en alleengaande vrouwen gratis worden toegelaten. Sommige vrouwen vinden een groot aantal belangstellende mannen trouwens heerlijk.

11. In welke samenstellingen hebben swingers seks?

Een deel van de aanwezigen heeft op een swingersavond helemaal geen seksueel contact met anderen maar beperkt zich tot het genieten van de seksueel geladen sfeer, tot kijken en bekeken worden. Misschien flirten en knuffelen ze met anderen maar uiteindelijk hebben ze na afloop samen seks thuis (of elders buiten de aanwezigheid van anderen). Dit wordt softswing genoemd. Een stapje verder gaat seks in dezelfde kamer. Twee of meer stellen hebben seks in dezelfde ruimte maar uitsluitend met de eigen partner. Een stap verder is wisselen van partner, zodat beider partners tegelijk seks hebben met een andere partner. De vrouwen kunnen ook met elkaar beginnen en de mannen kijken toe of gaan ook meedoen. Wanneer de seks beperkt blijft tot het elkaar opwinden en bevredigen met vingers en of mond, spreekt men van gedeeltelijke partnerruil (soft swap). Volledige partnerruil (full swap) is seks met seksuele vereniging van penis en vagina. Voor sommige swingers is niet volledige partnerruil het toppunt van intimiteit dat zij reserveren voor hun vaste partner, maar bijvoorbeeld tongzoenen. Sommige stellen gaan verder dan seks in één ruimte en splitsen zich om andere stellen, of een man of vrouw alleen te zoeken. Soms zijn er ook mogelijkheden om groepsseks te hebben. Je blijft als stel echter beiden altijd in hetzelfde gebouw en je voelt je met elkaar verbonden. Alleen weggaan is meestal volgens de huisregels verboden. Een goede club grijpt ook in als een van de partners zich amuseert in de erotische ruimte, terwijl de ander zich aan de bar zit te bezatten.

12. Welke regels gelden onder swingers?

De Amerikaanse regels zijn vaak op Internet zijn te vinden. Een goede organisatie of club die swingersactiviteiten organiseert, stelt regels op die het sociale en seksuele gedrag van de deelnemers reguleert, en dat met inbegrip van de seksuele hygiëne. Er dient voldoende aandacht te zijn voor het bekend maken van de regels en het toezien op de naleving daarvan. Duidelijk gecommuniceerde regels zijn erg belangrijk omdat het bij swingen gaat om een vorm van gedrag dat door de omringende maatschappij niet wordt aanvaard. Voortdurend komen er nieuwe swingers, die het gedrag nog moeten aanleren en die ook behoefte hebben aan duidelijkheid over wat mag en wat niet mag. Niet-naleving van de swingers-regels betekent uiteindelijk ook dat de activiteiten niets meer met swingen te maken hebben. Zo zijn er regels om te zorgen dat beide vaste partners geheel vrijwillig en met volle instemming deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan het verbod op overmatig drankgebruik en de regel dat wanneer één van beiden weggaat, de ander ook dient te vertrekken. Andere regels hebben betrekking op het respectvol benaderen van anderen, b.v. het verbod om iemand anders zonder toestemming in het kruis te grijpen en het verbod op rokkenjagersgedrag. Anderzijds word je geacht jaloers gedrag binnen de perken te houden en om een afwijzing van een voorstel tot contact op een neutrale wijze naar voren te brengen. Weer andere regels hebben betrekking op de seksuele hygiëne of worden gesteld in verband met de wetgeving door de overheid. Een grotere swingersgelegenheid kent als het goed is verschillende ruimtes, waar verschillende regels gelden. Zo is er een neutrale ruimte waar geen seks plaatsvindt. Er zijn ruimtes waar je je mag afzonderen, andere ruimtes zijn bestemd voor seks maar blijven open. In de meeste clubs zijn overal kijkgaatjes.

13. Wat overleggen swingers met hun partner?

Meestal is het de man die eerst wil gaan swingen. Overigens zijn het meestal de vrouw, die ervoor zorgt dat het stel doorgaat met swingen ... en met reden. De vraag "Hoe krijg ik mijn vrouw zover?" is dus allereerst te beantwoorden met "Realiseer je dat jij misschien als eerste wilt stoppen met swingen". Het beste is om je partner te vertellen dat je iets hebt gelezen (deze veelgestelde vragen bijvoorbeeld) of dat je op TV iets gezien hebt over swingen en dat je nieuwsgierig bent hoe je partner erover denkt. Probeer je partner niet te overtuigen maar leg uit wat je eigen gevoelens en verwachtingen zijn. Probeer niets op te leggen. Je swingt samen of je swingt niet. Wanneer je tot overeenstemming komt dat jullie samen willen swingen, begin dan voorzichtig en stapsgewijs. Bespreek telkens wat jullie beider grenzen zijn, maak duidelijke afspraken en hou je daaraan. Wanneer één van jullie wil stoppen, dan stop je. Bespreek na en stel je afspraken bij. Breng jaloezie onder woorden. Zie verder onder vraag 17. Bespreek elkaars gevoelens met begrip, zonder commentaar, zonder je partner te vertellen hoe hij of zij zich volgens jou zou moeten gedragen. Vraag daarentegen hoe je jezelf kan gedragen zonder de gevoelens van je partner te kwetsen.

14. Hoe in contact te komen met swingers?

Hierboven is al gewezen op de mogelijkheid van bepaalde parkeerplaatsen en van het ingaan op advertenties in seksbladen en op het Internet. Echte aanraders zijn dat niet. Als je wilt adverteren, adverteer dan zelf en wees zeer voorzichtig. Vraag veel, heb eerst contact op neutraal terrein en verstrek geen persoonlijke of adresgegevens. Wees op je hoede voor 'fakers', mensen die zich voordoen als swingers maar die heel andere bedoelingen hebben: b.v. plaatjes verzamelen, geile chats of om je op te lichten via betaalsites (zie voor meer informatie www.fakerslijst.nl). Wanneer jullie geen betrouwbare kennissen hebben die swingers zijn, kan je het beste eerst een goede parenclub bezoeken. Als jullie toch een eerste afspraak willen maken met een ander stel, kan je dat beter in een club doen dan thuis. In een swingersclub gelden bepaalde regels die jullie houvast geven en die ervoor zorgen dat jullie niet meteen met ongewenst gedrag worden geconfronteerd. Een goede club stelt regels en doet moeite om die regels aan je duidelijk te maken en helpt je ook bij je eerste stappen. Vermijdt in het begin gelegenheden waar ook alleengaande mannen welkom zijn.

15. Wat zijn goede mensen/stellen om mee te spelen?

Als beginnend swing-stel, zoek je het beste ervaren mensen. Ga niet af op uiterlijk maar kijk of je goed met hen kan praten en of je bij aanraking een goed gevoel hebt. Hoe vrijt het andere stel? Het andere stel zal duidelijk aangeven wat zij zelf willen en wat hun grenzen zijn. Meestal wordt dit niet met zoveel woorden maar met gebaren duidelijk gemaakt, bijvoorbeeld door een handje weg te leggen. Je mag verwachten dat ze moeite zullen doen om jullie grenzen en verwachtingen te achterhalen en op jullie signalen te letten. Bij de minste problemen bij één van jullie, stellen zij zich terughoudend op. Ze mogen beslist niet proberen jullie te overreden om desondanks door te gaan. Egoïstisch rokkenjagersgedrag is natuurlijk al helemaal uit den boze. Zorg ervoor dat je niet vastzit aan het eerste stel waarmee je swingt, maar zoek bij de volgende gelegenheid een ander stel. Kijk rond, er is nog veel meer te genieten. Vanzelfsprekend doen jullie zelf ook je best om een goed swingstel te zijn.

16. Hoe zetten swingers de eerste stappen?

Bepaal wat jullie zelf willen en wees niet teleurgesteld wanneer je niemand vindt die precies hetzelfde wil. Het belangrijkste is dat je jullie zelfgestelde grenzen niet overschrijdt en dat je voortdurend oplet of je partner het nog leuk vindt. Wees verstandig en begin eerst met softswing en ga pas de volgende keer verder nadat je daarover afspraken hebt gemaakt (zie vraag 11). Heb voortdurend contact met je partner. Spreek onderling af welke geheime signalen je elkaar geeft om te laten weten wie je ziet zitten en wie niet. Trek je desnoods terug voor onderling overleg. Let op de signalen van het stel waarmee je speelt en wees zelf ook duidelijk als je grenzen worden overschreden. Verder gelden bij het swingen alle regels die ook van toepassing zijn voor andere vormen van sociaal gedrag. Er staat echter wat meer op het spel dan bij een theevisite!

17. Hoe zit het met jaloezie?

Nogmaals: breng jaloezie onder woorden. Jaloezie in het geval van seks met een andere partner is een normaal en gezond gevoel. Ontken jaloezie niet en verbiedt het al helemaal niet. Jaloezie is een menselijke emotie ter verdediging van de relatie. Jaloezie is pas ziekelijk wanneer iemand bijvoorbeeld waanvoorstellingen heeft van overspel of de jaloezie betrekking heeft op de tijd voor de huidige relatie. Helaas is jaloezie geen prettig gevoel, ook niet voor de partner die wordt geconfronteerd met jaloezie van de ander. De niet-jaloerse partner kan door jaloezie ertoe gebracht worden de relatie te verbreken. Je moet beiden ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Swingers doen dat door het toepassen van de regel dat er alleen geswingd wordt met volledige instemming van de partner. Bespreek elkaars gevoelens met begrip, zonder commentaar, zonder je partner te vertellen hoe hij of zij zich zou moeten gedragen. Dat geldt niet alleen voor de jaloerse partner maar ook voor de ander. Vraag daarentegen hoe je jezelf kan gedragen zonder de gevoelens van je partner te kwetsen.

Hoe kan je jaloezie voorkomen, en als ze toch optreedt, verminderen? Laat je partner zich niet minder voelen omdat jij seks hebt met een ander. Ga niet de ander vergelijken met je partner en vraag je partner om ook niet zichzelf met de ander te vergelijken. De waarheid is dat we niet weten waarom we graag seks hebben met een ander dan de vaste partner. Die ander is en doet ... gewoon anders, zoals iedereen anders is. Zorg er verder voor dat jullie goed contact hebben, liefst ook seksueel contact, vlak voordat je gaat swingen, tijdens en nadat je met anderen speelt. Deel samen in de opwinding over wat gaat gebeuren, gebeurt en is gebeurd tijdens het swingen, geniet er samen van. Heb allebei tegelijkertijd seks met een ander. Voel je verbonden met je partner terwijl je swingt en wanneer dat niet lukt, zoek je je partner op of laat hem of haar dat merken. Veel mensen vertonen jaloerse reacties in bepaalde situaties of bij bepaald gedrag. Probeer te achterhalen welke die situaties zijn of welk dat gedrag is en ga niet te diep in op de jaloezie op zich.

18. Hoe zit het met verliefd worden?

Of jullie tevoren bedacht hebben dat verliefd worden kan of juist niet kan, doet er niet toe. Wanneer het gebeurt, heb je naast alle leuke gevoelens die horen bij verliefdheid, een probleem. Verliefdheid kan een obsessie worden, een verlangen om het contact met je geliefde tot elke prijs te herstellen. Je hormonen gaan voor je denken. Verliefdheid krijgt dan ook alle kenmerken van een verslaving die je in je eigen vrijheid beperkt en die in de meeste gevallen je vaste relatie bedreigt. Verliefde mensen hebben geen reëel beeld van degene waarop ze verliefd zijn. De natuur zorgt ervoor dat je blindelings een relatie aangaat met je geliefde. Maar je geliefde is net als jij een swinger met een vaste relatie. Dat gaat dus niet. In plaats van te zorgen dat je gemakkelijk overstapt vanuit geen relatie naar een vaste relatie, zorgt de verliefdheid er nu voor dat twee vaste relaties op het spel staan. De vaste partners reageren dan ook vaak jaloers. Swingers worden zelden veel meer verliefd dan een gevoel van wat vlinders in de buik.

Wil je verliefdheid vermijden of verminderen? Wil je dat degene met wie je speelt tijdens het swingen, niet verliefd op je wordt? Zorg dan je minder vaak contact hebt, las een adempauze in. Wissel bij de volgende swinggelegenheid. Zoek een ander stel om mee te spelen. Heb liever indirect contact dan direct contact, b.v. liever per brief dan per telefoon. Maak het contact minder intensief of intiem. Sommige swingers zijn terughoudend met neuken, anderen met tongzoenen of aankijken. Zorg dat je de meest intieme vormen van seksueel contact uitsluitend met je partner beleeft, zodat je wat dat betreft ook op je partner kan terugvallen. Bewaar jullie geheime plekjes voor jullie zelf en gooi je privé-leven niet helemaal open voor degenen met wie je swingt. Realiseer je dat het vaak het beste is om bij een verliefdheid meteen het contact geheel te stoppen. Een veel voorkomend misverstand is dat verliefdheid bestreden kan worden door eraan toe te geven. Wanneer je geen relatie hebt, kan dat waar zijn. Je gaat dan in een periode van enkele dagen tot maanden naar het volgende stadium: een vaste relatie. De verliefdheid wordt trouwens eerst nog erger, met verwoestende gevolgen voor een bestaande vaste relatie. De meeste swingers worden dus zelden of nooit verliefd. Wanneer jij of je partner dus wel verliefd wordt, moeten jullie ernstig met elkaar overleggen. Je kan in het swingers-milieu overigens altijd wel mensen tegenkomen die vinden dat verliefdheid moet kunnen en leuk is. Dat zijn geen echte swingers maar naïevelingen, of erger ze zijn op zoek naar méér dan vrijblijvend seksueel spel.

19. Hoe zit het met ontdekking door bekenden?

Je kan bij het swingen altijd een collega, buurtgenoot, kennis, familielid ontmoeten. Stel jezelf gerust: hij of zij is daar ook om te swingen. Swingers laten aan derden nooit weten wie zij bij het swingen hebben gezien. Wees voorzichtig met e-mails aan onbekenden, het deelnemen aan Internetdiscussieforums of het maken van je eigen swingende website. Gebruik in dat geval schuilnamen en plaats geen (herkenbare) foto's als je denkt dat je het niet aankan dat niet-swingende bekenden je herkennen. De meeste swingers stellen hun jonge kinderen niet op de hoogte om te voorkomen dat zij dat in hun onschuld iets doorvertellen. Tot slot: realiseer je dat de meeste mensen tolerant staan tegenover wat anderen uit vrije wil doen, ook al betreft het activiteiten waaraan zij zelf niet zouden deelnemen. Bij ontdekking vermijden de meeste mensen het onderwerp. Wanneer je meer indringend ondervraagd wordt, kan je altijd zeggen dat het voor iemand die nog nooit geswingd heeft, moeilijk te begrijpen is. Afhankelijk van de persoon kan je (een deel van) je motieven vertellen.

20. Hoe zit het met Seksueel Overdraagbare Aandoeningen?

Over het algemeen zijn swingers beoefenaars van Safe Seks. Geslachtsziekten schijnen weinig voor te komen in het swingersmilieu. De regel om aan je te melden wanneer je een SOA (seksueel overdraagbare aandoening) hebt, lijkt goed te worden nagekomen. Een goede swingersgelegenheid stelt regels en ziet toe op de naleving. Het gaat daarbij overigens niet alleen om het voorkomen van een HIV-infectie. Ook andere geslachtsziekten kunnen heel vervelend zijn. Heel in het kort zijn goede hygiëneregels als volgt:

Meer informatie over SOA's en adressen van SOA-spreekuren en GGD's vind je op Internet www.soaaids.nl.

Meer informatie over Swingen (boeken, DVD's, websites).

 


© Copyright Eromatch.